Historie

Den 26. april 1889 institueredes den første Patriarchs Militant enhed i Danmark, nemlig Canton Excelsior nr. 1 i København.
I mange år måtte brødre med bopæl vest for Storebælt, der ønskede at tilslutte sig Patriarchs Militant , tage turen til hovedstaden for at deltage i møderne.
Efter 90 år, den 13. oktober 1979, institueredes Patriarchs Militant Canton Defence nr. 2 med hjemsted i Aarhus.
Canton nr. 2´ område var Fyn, Jylland og omliggende øer.  Den 5. februar 2005 institueredes Canton Honestas nr. 4 hvis område var Fyn og Sydjylland med omliggende øer.

Patriarchs Militants formål er at understrege betydningen af de forpligtelser, den enkelte ordensbroder har påtaget sig under sin vandring gennem logens og lejrens grader.
Midlerne hertil fremgår af vort motto: PAX AUT BELLUM - JUSTITIA UNIVERSALIS. I krig og fred - almindelig retfærdighed.